Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 55, 34_55 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-03-03 Stoppdatum 1996-03-11
Mängd (ton): 8,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: