Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 55, 34_55 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-15 Stoppdatum 2002-01-15
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: