Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077035, 06VAT077035 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-12-15 Stoppdatum 1993-12-15
Mängd (ton): 39,76 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: