Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-10-21 Stoppdatum 1995-10-23
Mängd (ton): 26,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: