Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-09 Stoppdatum 2002-01-09
Mängd (ton): 15,59 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: