Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 2003
Startdatum: 2002-12-06 Stoppdatum 2002-12-06
Mängd (ton): 17,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: