Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040029, 06VAT040029 Budgetår: 1993
Startdatum: 1994-01-17 Stoppdatum 1994-01-17
Mängd (ton): 9,27 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: