Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snv 5007 a, 27_1003 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-10-03 Stoppdatum 1984-11-01
Mängd (ton): 194,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: