Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 1993
Startdatum: 1994-01-26 Stoppdatum 1994-01-26
Mängd (ton): 2,47 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: