Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 58, 35_58 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-01-01 Stoppdatum 2001-06-30
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: