Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-01-01 Stoppdatum 2005-12-31
Mängd (ton): 189,00 Kostnad totalt: 99308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: