Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-01-01 Stoppdatum 2006-12-31
Mängd (ton): 273,00 Kostnad totalt: 130654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: