Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-01-01 Stoppdatum 2003-12-31
Mängd (ton): 235,00 Kostnad totalt: 133461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: