Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-01 Stoppdatum 2004-12-31
Mängd (ton): 360,00 Kostnad totalt: 158894
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: