Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-01 Stoppdatum 2007-12-31
Mängd (ton): 463,00 Kostnad totalt: 237687
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: