Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Österbergsbäcken, D444 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-31 Stoppdatum 2012-05-31
Mängd (ton): 19,07 Kostnad totalt: 29831
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: