Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örantjärnen, K31 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-03 Stoppdatum 2012-08-03
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: