Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-03 Stoppdatum 2012-09-03
Mängd (ton): 18,14 Kostnad totalt: 13900
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: