Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Målasjön våtmark SV nr 12, br010 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-21 Stoppdatum 2012-03-21
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1570
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: