Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gisslasjön, ly021 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-25 Stoppdatum 2012-03-25
Mängd (ton): 3,07 Kostnad totalt: 4703
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: