Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-24 Stoppdatum 2012-03-24
Mängd (ton): 11,26 Kostnad totalt: 17250
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: