Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Rudegöl, ly033 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-25 Stoppdatum 2012-03-25
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1563
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: