Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hornen, na032 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-24 Stoppdatum 2012-03-24
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 21494
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: