Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartasjön, Tingsryd, br021 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-21 Stoppdatum 2012-03-21
Mängd (ton): 5,07 Kostnad totalt: 7245
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: