Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västra Stora Gallsjön, ga004 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-27 Stoppdatum 2012-02-27
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2899
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: