Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-01 Stoppdatum 2012-03-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2869
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: