Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vångagylet, or011 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-28 Stoppdatum 2012-02-28
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1442
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: