Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-23 Stoppdatum 2012-03-23
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6248
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: