Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krokgylet, sk023 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-20 Stoppdatum 2012-02-20
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4284
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: