Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-20 Stoppdatum 2012-02-20
Mängd (ton): 14,90 Kostnad totalt: 21291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: