Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: AXSJÖN, 656377156726 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-16 Stoppdatum 2012-10-16
Mängd (ton): 2,84 Kostnad totalt: 5027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: