Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Garptjärnen, 20 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-23 Stoppdatum 2012-09-23
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: