Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-03 Stoppdatum 2012-10-03
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 6842
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: