Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-24 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 41,14 Kostnad totalt: 39618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: