Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-04 Stoppdatum 2012-10-04
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: