Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Tillingen, MO89 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-02 Stoppdatum 2012-10-02
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt: 5065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: