Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellan Vålen, MO36 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-24 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 10593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: