Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-02 Stoppdatum 2012-10-02
Mängd (ton): 0,76 Kostnad totalt: 1769
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: