Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-06 Stoppdatum 2012-09-06
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 9765
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: