Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-09 Stoppdatum 2012-09-09
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 10485
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: