Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 43 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-13 Stoppdatum 2012-09-13
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 3146
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: