Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 7 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-05 Stoppdatum 2012-09-05
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1049
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: