Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-30 Stoppdatum 2012-08-30
Mängd (ton): 17,81 Kostnad totalt: 18140
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: