Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-27 Stoppdatum 2012-08-27
Mängd (ton): 26,36 Kostnad totalt: 26840
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: