Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-30 Stoppdatum 2012-07-30
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 10253
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: