Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-05 Stoppdatum 2012-08-05
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3119
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: