Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRN, 17VTM80 601 4a Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-27 Stoppdatum 2012-07-27
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 3146
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: