Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029010, 06VAT029010 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-12-14 Stoppdatum 1994-12-14
Mängd (ton): 12,22 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: