Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA BUVATTNET, 662202 130040 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-11 Stoppdatum 2012-06-11
Mängd (ton): 21,78 Kostnad totalt: 18535
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: