Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DJUPTJÄRNET, 663414 128530 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-20 Stoppdatum 2012-06-20
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 9614
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: